Niečo o mne...

Volám sa Andrej Augustín. Narodil som sa 30. mája 2003 v Lučenci. Mám 15 rokov a som žiakom 9. ročníka na Základnej škole s materskou školou Hrušov. Môj oco sa volá Peter a mama Veronika, a mám jedného brata ktorý sa volá Dávid, má 10 rokov a chodí do 3. triedy na Základnej škole. Chodím aj do Základnej umeleckej školy v ktorej som žiakom 4. ročníka, a učím sa na husliach a kontrabase. Chodím aj na výtvarný odbor kde som taktiež žiakom 4. ročníka. Po ukončení Základnej školy budem chodiť na Strednú odbornú školu Drevársku vo Zvolene na odbor Drevárstvo a nábytkárstvo. 

Medzi moje záľuby patrí hra na husliach a kontrabase s ktorým hrám v Ľudovej hudbe Hruška. Ďalej je mojou záľubou hranie futbalu ktorý hrávam aj v klube TJ Partizán Hrušov a florbalu. A medzi moje záľuby patrí aj čítanie kníh.