Články
 

Jedného dňa počas veľkej prestávky sme sa všetci v triede nudili a môjho spolužiaka napadlo, že či si ideme niečím hádzať. Nápad to bol veľmi dobrý, ale sme si nemali čo hádzať. Tak sme sa začali radiť, že s čím by sme si hádzali. Nápady boli rôzne, napríklad, že si budeme hádzať pásku, kriedu, stolnotenisovú loptičku alebo ...

Bol štvrtok a štvrtú hodinu sme mali mať fyziku, ale keďže pán učiteľ nebol v škole, tak sme mali hodinu s pani asistentkou a išli sme von do átria. Jeden spolužiak sa spýtal, že či by sme si mohli zobrať loptu. Ona dovolila a išli sme do átria hrať futbal. Postavili sme si brány a futbal mohol začať. A jeden z nás...